Profil

Profil

Hauerslev Arkitekter har sine rødder i Østjylland, som har et stærkt fokus på miljørigtig design. Jeg arbejder med større og mindre byggerier til dem som ønsker høj kvalitet i deres byggeri.

For mig er nøglen til god arkitektur et enkelt og let forståeligt formsprog. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem de valg, vi træffer, så hvert enkelt element har sin berettigelse. Jeg stræber altid efter at få mest mulig kvalitet ind i arkitekturen og på den måde skabe en interessant og gennemtænkt løsning. Det er væsentligt for mig at finde et stærkt koncept, som kan aflæses igennem hele bygningens fremtoning, og hvor der er en sammenhæng mellem det ydre og det indre.

Sammenhæng mellem æstetik og  etik

Det er vigtigt, at et hus er velafbalanceret, og at det æstetiske er på plads, men det er lige så vigtigt, at man har styr på etikken, når man bygger nyt. Med det menes, at man har en etisk forpligtigelse til at fremtidssikre og gennemtænke sit byggeri, så det kan klare fremtidens energikrav og miljøudfordringer. De boliger jeg designer er tegnet på baggrund af denne filosofi, husene er fremtidssikrede både når det gælder æstetik og etik.

For mig er definitionen på kvalitet, at vælge de rigtige løsninger og materialer på rette tidspunkt. Kvalitet behøver ikke nødvendigvis ikke at være dyrere.

Metode

Jeg benytter mig i høj grad af skitserings- og visualiserings-værktøjet SketchUp som er et 3D program. Det er en god måde at skitser på, og jeg har stor glæder af dette værktøj, når jeg skal kommunikere en ide til en kunde.

Desuden benytter jeg Revit, som er et mere avanceret tegneværktøj, hvilket er et efterspurgt tegneformat, når man skal samarbejde med konstruktører og ingeniører.

Forsikring

Forsikringsselskabet IF – professionel ansvarsforsikring for tekniske rådgivningsvirksomheder i Norden dækkende:
12.500.000 kr. ved personskade pr. forsikringsår.
2.500.000 kr. ved ting- og/eller tab pr. forsikringsår.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!